Ambulancia klinickej logopédie

Mgr. Lívia Hozlárová

Mgr. Lívia Hozlárová

(rod. Adamická)

Kvalifikácia

05/2019: ukončenie špecializačného štúdia v špecializačnom odbore Klinická logopédia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Písomná práca k špecializačnej skúške: Orálne zlozvyky u detí predškolského veku

Viac

2014: zaradenie do špecializačného štúdia v odbore Klinická logopédia, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

2013: Príprava na výkon práce v zdravotníctve, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

2008 – 2013: Vysokoškolské vzdelanie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Logopédia

Priebeh doterajšej praxe

2019: Logopédia Nitra s.r.o, klinický logopéd, plný úväzok

Viac

2013 – 2019: Logopédia Nitra s.r.o., logopéd, plný úväzok

2012 – 2013: Mgr. Katarína Melicháreková- Ambulancia klinickej logopédie, logopéd

Odborné aktivity

2011 – ŠVOUČ práca, téma: Porozumenie viet – výkony dospelej intaktnej populácie

Viac

6/2011 – testovanie deti školského veku Testom porozumenia viet, výskum Katedry logopédie PdFUK zameraný na porozumenie viet u detí intaktných a detí s dyslexiou

Ďalšie vzdelávanie

„Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina.“
Termín: 27.5.2011
Lektor: PaedDr. Zita Sümegiová
Organizátor: Dialóg, s.r.o., Bratislava

Viac

„Myofunkčná terapia – Dysfunkcia orofaciálneho svalstva v detskom a dospelom veku“
Termín: 14.2.-15.2.2014
Organizátor: Logopédia s.r.o, Šustekova 2, Bratislava

„Orofaciálna a bazálna stimulácia u detí s psychomotorickým oneskorením v ranom veku“
Termín: 20.2.-21.2.2015
Organizátor: Logopédia s.r.o, Šustekova 2, Bratislava

„ABA Workshop – Postupy efektívneho učenia a učenie prvých zručností u ranných študentov“
Termín: 27.2.2015
Organizátor: Mgr. Zuzana Maštenová – Behaviorálne intervencie SK

„ABA Workshop – Učenie receptívnej identifikácie a receptívnych inštrukcií u ranných študentov“
Termín: 22.5.2015
Organizátor: Mgr. Zuzana Maštenová – Behaviorálne intervencie SK

„Augmentatívna a alternatívna komunikácia“
Termín: 23.5.2015
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov, Bratislava

„Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách“
Termín: 28.5.2015
Organizátor: Lenoris, n.o Trnava

„ABA Workshop – Rozvíjanie hry a hrových zručností u detí s diagnózou autizmu“
Termín: 12.6.2015
Organizátor: Mgr. Zuzana Maštenová – Behaviorálne intervencie SK

„Správanie a vplyv prostredia na správanie“
Termín: 23.9.2015
Organizátor: ACVA o.z. Akademické centrum pre výskum autizmu
Prednášajúci: Mgr. Ivana Trellová, BCBA

„Kurz raná intervencia“
Termín: 7.11. 2015
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov
Prednášajúci: Mgr. Svetlana Kapálková, PhD, Mgr. Hana Laciková, PhD., Mgr. Zlatica Hoppanová, Mgr. Michaela Hrmová, Mgr. Lucia Palugayová, Mgr. Alexandra Pyšná, Mgr. Oľga Tokárová, PhD. 

„Školský program INPP“
Termín: 3-4.2. 2016
Organizátor: Centrum AVARE
Prednášajúci: Mgr. Katarína Sipos

„Balbutologické sympózium spojené s workshopom“
Termín: 23-24.3.2017
Organizátor: Slovenská zdravotnícka univerzita

„Hlasová výchova a technika mluvního projevu“
Termín: 25. 3. 2017
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov
Prednášajúci: Mgr. Regina Szymiková, PhD. 

„Sympózium Poruchy prehĺtania – Dysfágia“
Termín: 7-8.4.2017
Organizátor: Slovenská spoločnosť pre ORL a chirurgiu hlavy a krku – Sekcia laryngologická, Sekcia klinickej logopédie, ADELI Medical Center, ENTstudio, o.z.

„Intervencia pri zajakovosti“
Termín: 25. 11. 2017
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov
Prednášajúci: Mgr. Hana Laciková, PhD., Mgr. Michaela Hrmová Adamiková

„III.Klinicko – logopedické sympozium: Diagnostika a terapie vývojové dyspraxie“
Termín: 22-23.6.2018
Organizátor: Asociacie klinických logopedů ČR, Česká asociace ergoterapeutů ČR, Asociace klinických psychologů ČR, 

„Holistický pohľad na dieťa od 0-36 mesiacov v rámci poskytovania včasnej klinicko – logopedickej intervencie“
Termín: 21.9.2018
Organizátor: Slovenská komora iných zdravotných pracovníkov, Slovenská zdravotnícka univerzita
Prednášajúci: PaedDr. Barbora Bunová, PhD., PhDr. Zuzana Vicenová

„Využitie Analýzy verbálneho správania pri rozvíjaní reči a komunikácie u detí s PAS“
Termín: 14-15.3.2019
Organizátor: Slovenská komora iných zdravotných pracovníkov,  Slovenská zdravotnícka univerzita, Katedra klinickej logopédie SZU
Prednášajúci: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA

„Sympózium 12 hlavových nervov“
Termín: 26- 27.4. 2019
Organizátor: Slovenská spoločnosť pre ORL a chirurgiu hlavy a krku – Sekcia laryngologická, Sekcia klinickej logopédie, ADELI Medical Center, ENTstudio, o.z.

 „Vplyv príjmu potravy na rozvoj orálnych funkcií“
Termín: 25-26.10.2019
Organizátor: Logopédia s.r.o, : Slovenská spoločnosť pre ORL a chirurgiu hlavy a krku

„Hodnotenie verbálneho správania a iných zručností u detí s PAS“
Termín: 7.-8.11.2019
Organizátor: Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta

Kontakt

Telefón

0948 282 035

Adresa

Piaristická 2, budova Stapring, 949 01 Nitra prízemie, blok C, číslo dverí 45

Parkovanie

Možné vedľa budovy (do jednej hodiny bezplatne)

Ordinačné hodiny

Pondelok8:00 – 16:30
Utorok7:30 – 16:30
Streda7:30 – 15:30
Štvrtok7:30 – 15:30
Piatok7:30 – 14:00
Sobota a NedeľaNeordinujeme

Zmluvné poisťovne

Ambulancia klinickej logopédie je momentálne v zmluvnom vzťahu so zdravotnými poisťovňami VšZP a Union. Pacienti zdravotnej poisťovne Dôvera si hradia starostlivosť podľa aktuálneho cenníka. Podrobnejšie informácie a aktuálny cenník je k dispozícií v ambulancii, prípadne sa môžete informovať e-mailom alebo telefonicky.